Alături de contaminanți (particule) nedizolvate, majoritatea apelor conțin ioni dizolvați în diferite concentrații. Metalele și hidrogenul sunt prezente sub formă de cationi (sarcină pozitivă), în timp ce reziduurile acide și ionii de hidroxil se găsesc sub formă de anioni (sarcină negativă).

Acei ioni dizolvați (disociați) sunt îndepărtați în unitățile de tratare a apei prin rășini speciale de cation și schimb de anioni. Rășinile adsorb ionii dizolvați în apă, donând în același timp o apă echivalentă de ioni încărcați identic.

Cationii dizolvați în apă (de exemplu, Mg ++, Ca ++, Na +, K +) sunt înlocuiți de ioni H + prin rășini schimbătoare de cationi, în timp ce anionii (de exemplu Cl-, NO3-, SO42-) sunt înlocuiți de grupele OH prin rășini schimbătoare de anioni . Se produce apă pură, total demineralizată.

Dacă rășinile schimbătoare de ioni sunt saturate (epuizate), acestea pot fi reactivate prin inversarea procesului de adsorbție cu ajutorul agenților de regenerare adecvați.

Rășina de pat amestecată epuizată poate fi trimisă la EUROCHIMIC pentru regenerare.